Базові навчальні плани

Базові навчальні плани закладу початкової освіти:
 

Базовий навчальний план початкової освіти
для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі: 315 315 315 315 1260
- українська мова і література 245 245 245 245
- іншомовна освіта 70 70 70 70
Математична 140 140 140 140 560
Природнича 140 175 210 210 735
Технологічна
Інформатична
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 70 70 70 245
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 805 875 910 910 3500
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти 20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080
 

Базовий навчальний план початкової освіти
для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою
відповідного корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі Кількість годин
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі: 385 385 385 385 1540
- українська мова і література 175 175 210 210
- мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта** 210 210 175 175
Математична 140 140 140 140 560
Природнича 105 175 175 175 630
Технологічна
Інформатична
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять     35 35 70
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 805 875 910 910 3500
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти 20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080
 

Базовий навчальний план початкової освіти
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти
з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами

Назва освітньої галузі Кількість годин
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі: 315 315 315 315 1260
- українська мова і література 245 245 245 245
- іншомовна освіта 70 70 70 70
Математична 140 140 140 140 560
Природнича 140 175 175 175 665
Технологічна
Інформатична
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Корекційно-розвиткова робота:
- для глухих дітей 560 560 560 560 2240
- для дітей із зниженим слухом 630 630 630 630 2520
- для дітей з порушенням зору 420 455 455 455 1785
- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату 315 315 315 315 1260
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 420 420 420 420 1680
- для дітей із затримкою психічного розвитку 350 350 350 350 1400
- для дітей з інтелектуальними порушеннями 280 280 280 280 1120
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 35 70 70 210
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти 20/700 21/735 22/770 22/770 85/2975
 

Базовий навчальний план початкової освіти
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти
з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі Кількість годин
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі: 350 350 350 350 1400
- українська мова і література 140 175 210 210
- мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта**** 210 175 140 140
Математична 140 140 140 140 560
Природнича 140 175 175 175 665
Технологічна
Інформатична
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Корекційно-розвиткова робота:
- для глухих дітей 560 560 560 560 2240
- для дітей із зниженим слухом 630 630 630 630 2520
- для дітей з порушенням зору 420 455 455 455 1785
- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату 315 315 315 315 1260
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 420 420 420 420 1680
- для дітей із затримкою психічного розвитку 350 350 350 350 1400
- для дітей з інтелектуальними порушеннями 280 280 280 280 1120
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 35 70 70 210
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти 20/700 21/735 22/770 22/770 85/2975
 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти.

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.

*** Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.

**** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов. Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога.

 

Типовий навчальний план для початкової школи

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом
Українська мова 5 5 5 5 20
Іноземна мова 2 3 3 3 11
Математика 3 3 3 3 12
Я досліджую світ* 7 8 8 8 31
Мистецтво** 2 2 2 2 8
Фізична культура*** 3 3 3 3 12
Усього 19+3 21+3 21+3 21+3 82+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 2 2 6
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 100
 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2-4 класів

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.