Базовий навчальний план базової середньої освіти

 

Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп)
з українською мовою навчання

 

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік*
5—6 класи 7—9 класи разом (5—9 класи)
рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна
Мовно-літературна** 770 700 910 1050 875 1260 1820 1575 2170
Математична 350 280 420 525 420 700 875 700 1120
Природнича 210 122,5 280 910 805 1050 1120 927,5 1330
Соціальна і здоров’язбережувальна 105 70 210 157,5 105 315 262,5 175 525
Громадянська та історична 122,5 87,5 175 245 192,5 315 367,5 280 490
Технологічна 140 70 210 105 105 210 245 175 420
Інформатична 105 70 140 192,5 140 280 297,5 210 420
Мистецька 140 70 210 140 105 245 280 175 455
Фізична культура*** 210     315     525    
Усього 2152,5     3640     5792,5    
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 122,5 105 227,5
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 2275 3745 6020
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів**** 2065 3430 5495

 

* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення другої іноземної мови (не менше двох годин на тиждень).

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.

 

Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп)
з навчанням мовою корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік*
5—6 класи 7—9 класи разом (5—9 класи)
рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна
Мовно-літературна** 805 770 910 1102,5 910 1260 1907,5 1680 2170
Математична 350 280 420 525 420 630 875 700 1050
Природнича 210 122,5 280 910 805 1015 1120 927,5 1295
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 70 210 105 105 315 175 175 525
Громадянська та історична 122,5 87,5 210 245 192,5 315 367,5 280 525
Технологічна 140 70 175 105 105 315 245 175 490
Інформатична 105 70 210 192,5 140 210 297,5 210 420
Мистецька 140 70 140 140 105 280 280 175 420
Фізична культура*** 210     315     525    
Усього 2152,5     3640     5792,5    
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 122,5 105 227,5
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 2275 3745 6020
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів **** 2065 3430 5495

 

* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної мови.

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.

 

Базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік*
5—6 класи 7—9 класи разом (5—9 класи)
рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна рекомендо-вана міні-мальна макси-мальна
Мовно-літературна** 805 770 910 1102,5 910 1260 1907,5 1575 2170
Математична 350 280 420 525 420 630 875 700 1050
Природнича 210 122,5 280 910 805 1015 1120 927,5 1295
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 70 210 105 105 315 175 175 525
Громадянська та історична 122,5 87,5 210 245 192,5 315 367,5 280 525
Технологічна 140 70 175 105 105 315 245 175 490
Інформатична 105 70 210 192,5 140 210 297,5 210 420
Мистецька 140 70 140 140 105 280 280 175 420
Фізична культура*** 210     315     525    
Усього 2152,5     3640     5792,5    
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 122,5 105 227,5
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 2275 3745 6020
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів **** 2065 3430 5495

 

* Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі може збільшуватися до максимального показника з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей.

** Години мовно-літературної освітньої галузі можуть розподілятися на вивчення мови корінного народу, національної меншини та/або другої іноземної мови.

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

**** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.

 

Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з українською мовою навчання та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5—6 класи 7—10 класи разом
(5—10 класи)
Мовно-літературна 805 1365 2170
Математична 350 665 1015
Природнича 175 1120 1295
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 280 385
Технологічна 105 210 315
Інформатична 70 245 315
Мистецька 105 175 280
Фізична культура* 210 315 525
Усього 1995 4480 6475
Корекційно-розвиткова робота:
для глухих дітей 665 840 1505
для дітей із зниженим слухом 700 980 1680
для сліпих дітей 490 770 1260
для дітей із зниженим зором 420 770 1190
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату 350 700 1050
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 630 1120 1750
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 70 175 315
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) 2065 4725 6790
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів  1855 4410 6265

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

 

Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5—6 класи 7—10 класи разом
(5—10 класи)
Мовно-літературна 805 1365 2170
Математична 350 665 1015
Природнича 175 1120 1260
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 105 280 385
Технологічна 105 210 315
Інформатична 70 245 315
Мистецька 105 175 280
Фізична культура* 210 315 525
Усього 1995 4480 6475
Корекційно-розвиткова робота:
для глухих дітей 665 770 1435
для дітей із зниженим слухом 700 980 1680
для сліпих дітей 490 770 1260
для дітей із зниженим зором 420 770 1190
для дітей із порушенням опорно-рухового апарату 350 700 1050
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 70 245 315
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) 2065 4725 6790
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів  1855 4410 6265

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

 

Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з українською мовою та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з українською мовою (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5—6 класи 7—10 (11) класи разом 
(5—10 (11) класи)
Мовно-літературна 350 630 980
Математична 315 560 875
Природнича 140 560 700
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 70 245 315
Технологічна 560 1540 (875) 2100 (875)
Інформатична 140 350 (140) 490 (140)
Мистецька 140 175 315
Фізична культура* 210 315 525
Усього 1995 4480 (1015) 6475 (1015)
Корекційно-розвиткова робота 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 70 245 (105) 315 (105)
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) 2065 4725 (1120) 6790 (1120)
Гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів  1855 4410 (1120) 6265 (1120)

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

 

Базовий навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти для класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини та закладів загальної середньої освіти для спеціальних класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини (для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
5—6 класи 7—10 (11) класи разом
(5-10 (11) класи)
Мовно-літературна 350 630 980
Математична 315 560 875
Природнича 140 560 700
Соціальна і здоров’язбережувальна 70 105 175
Громадянська та історична 70 245 315
Технологічна 560 1540 (875) 2100 (875)
Інформатична 140 350 (140) 490 (140)
Мистецька 140 175 315
Фізична культура* 210 315 525
Усього 1995 4480 (1015) 6475 (1015)
Корекційно-розвиткова робота 350 700 1050
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 70 245 (105) 315 (105)
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи та корекційно-розвиткової роботи) 2065 4725 (1120) 6790 (1120)

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.