Галузі

Мовно-літературна (МОВ)
Іншомовна (ІНО)
Математична
Природнича
Технологічна
Інформатична
Соціальна та здоров’язбережувальна
Фізкультурна
Громадянська та історична
Мистецька
Мовно-літературна (УМД)
Мовно-літературна (РМЛ)
Іншомовна (ІНОД)